vianocne ozdoby vlocky s menom FI

Tento rok som chcela na stromčeku nejaké výnimočné ozdoby. A tak vznikli tieto personalizované vločky s menom.

A môžete ich využiť aj ako menovky na darčeky.

Na vločky potrebujete:

Použité skratky:

RO – retiazkové očko
PO – pevné očko
KS – krátky stĺpik

PDS – polodlhý stĺpik
DS – dlhý stĺpik
DDS – dvakrát nahodený dlhý stĺpik

Vločka maminka

Každý riadok spojte pevným okom so začiatkom.

R1: začnite nie do hornej dierky, ale o jednu doprava od nej, aby vám cíp vyšiel hore. 2 KS do dierky, 1 RO medzi dierky. Toto dokola (budete mať 16*3=48 očiek)

R2: preháčkujte sa pevnými okami do druhého KS a urobte: 1 RO a 1 KS do toho istého očka, potom 5 RO, 1KS do stredu medzi KS predošlého riadka. Toto háčkujete dokola.

R3: do retiazkovej medzery: 2 KS, 2 PDS, 2DS. Do KS: 1 2x nahodený DS. Do ďalšej retiazkovej medzery: 2 DS, 2 PDS, 2 KS. Do KS: 1 PO. Toto zopakujete dokola (8 opakovaní dokopy)

R4: robíte takto: vždy KS do KS, PDS do PDS, DS do DS. Potom na vrchole do 2x náhodného DS uháčkujete: 2 DDS, 3 RO, 2 DDS (spolu 7 očiek). Ďalej dole kopcom idete zase DS do DS, PDS do PDS, KS do KS a PO do PO.

vianocna ozdoba maminka
vločka maminka – schéma

Vločka ocinko

Tiež spájame pevným okom na konci každého riadka.

R1: 2 KS do dierky, 3 RO, (DS, RO, DS) do ďalšej dierky, 3 RO – opakujete 8x

R2: do retiazkovej medzery urobíte 3 DS. Potom DS do DS. (DS, RO, DS) do RO. DS do DS. 3 DS do ďalšej retiazkovej medzery. KS medzi 2 KS. Zasa opakujeme 8x. Ukončíme

R3: Zlatou priadzou háčkujeme takto – všetky KS budú len za zadnú nitku. PO bude pod obe nitky. KS do nasledujúcich 2 DS. Pikotka z 2 RO. KS do nasledujúcich 3 DS. Do stredu hore: KS, pikotka z 2 RO, KS, pikotka z 3 RO, KS, pikotka z 2 RO, KS. Smerom dole: KS do nasledujúcich 3 DS, pikotka z 2 RO, KS do nasledujúcich 2 DS, PO (pod obe nite) do KS. Opakujeme 8x

vianocna ozdoba ocinko
vločka ocinko – schéma

Vločka Bramko

Tiež každý riadok spojte pevným okom do začiatkom.

R1: 4 DS do dierky, 1 RO, 4 DS do ďalšej dierky, 4 RO – toto zopakujete dokopy 8 krát.

R2: do retiazkovej medzery: 5 DS, pikotka, 5 DS. Potom 2 RO. Do 1 RO z predošlého riadka urobíte KS, potom zasa 2 RO. Dokola 8x.

vianocna ozdoba Bramko
vločka Bramko – schéma

Páčil sa vám návod na vločky?
Odoberajte Klbkovinky a vždy budete vedieť o nových článkoch.

Written by

Karolína

Píšem o pletení, háčkovaní, rôznych technikách a priadzach. Občas vytvorím aj nejaký návod.
A niektoré tipy zdieľam len v Klbkovinkách.